Laako, Hanna. (2022) 2023. ”Erämaiden omimisesta häilyviin metsänreunakohtaamisiin: Selva Maya ekologisena rajamaana ja -vyöhykkeenä”. Alue ja Ympäristö 51 (2):65-85. https://doi.org/10.30663/ay.119501.