Laako, Hanna. (2022) 2023. ”Erämaiden Omimisesta häilyviin metsänreunakohtaamisiin: Selva Maya Ekologisena Rajamaana Ja -vyöhykkeenä”. Alue Ja Ympäristö 51 (2):65-85. https://doi.org/10.30663/ay.119501.