Takala, Tuomo. (2022) 2023. ”Monitavoitteisuuden Sumentavuus Ja Agonismin Vaikeus: Metsädiskurssihankkeen löydöksiä Ja Uusia Tutkimussuuntia”. Alue Ja Ympäristö 51 (2):124-34. https://doi.org/10.30663/ay.120749.