Jokela, Salla. (2022) 2023. ”Kaupunkisuunnittelun uudet juonet”. Alue ja Ympäristö 51 (2):171-73. https://doi.org/10.30663/ay.121361.