Berglund, Eeva. (2022) 2023. ”Metsätalous ja tietotalous kaupungistuvassa Suomessa: Kohti juurevampaa tarinointia pluriversaalin käsitteen avulla”. Alue ja Ympäristö 51 (2):135-44. https://doi.org/10.30663/ay.121969.