Häyrynen, Simo, Anna Mustonen, ja Emmi Salmivuori. (2023) 2023. ”Syrjäseudut siirtymässä: kestävyysmurroksen ja sen oikeudenmukaisuuden moninaiset tulkinnat periferiastrategioissa”. Alue ja Ympäristö 52 (2):99–120. https://doi.org/10.30663/ay.130499.