Leino, Johanna, Sonja Kivinen, Tuija Mononen, ja Jukka Sihvonen. (2023) 2023. ”Yhteistä ja yksityistä hyvää: kokemuksia kaivostoiminnan ympäristöoikeudenmukaisuudesta maaseuduilla”. Alue ja Ympäristö 52 (2):5–28. https://doi.org/10.30663/ay.130927.