Sorvali, Jaana, Jari Lyytimäki, Anu Lähteenmäki-Uutela, Suvi Huttunen, Esa Inkilä, Mikko Weckroth, ja Seija Tuulentie. 2023. ”Reiluus puntarissa: Kuusamon tuulivoima- ja kaivossuunnitelmat alueellisina kestävyyskiistoina oikeudessa, mediassa ja mielipiteissä”. Alue ja Ympäristö 52 (2):67–88. https://doi.org/10.30663/ay.137810.