Puupponen, Antti, Ari Paloviita, Teea Kortetmäki, ja Tiina Silvasti. 2016. ”Suomalaisen Ruokaturvan Ulottuvuudet. Sisällönanalyysi Ruokaturvasta Julkisissa Asiakirjoissa”. Alue Ja Ympäristö 45 (1), 39-54. https://aluejaymparisto.journal.fi/article/view/60681.