Peltola, Taru, ja Leena Leskinen. 2009. ”Mies, Kone Ja metsä: Luonto metsäkoneyrittäjien työkäytännöissä”. Alue Ja Ympäristö 38 (2):25-33. https://aluejaymparisto.journal.fi/article/view/64387.