Asikainen, Eveliina. 2011. ”Asukkaat lähiöluonnon Osallisina”. Alue Ja Ympäristö 40 (1), 29-41. https://aluejaymparisto.journal.fi/article/view/64496.