Lundman, Riina. 2012. ”Kaupunki leikkikenttänä: Kriittisen Leikin Ja Kaupunkitilan Vuorovaikutteisuus Turku365-Taidehankkeessa”. Alue Ja Ympäristö 41 (1), 3-13. https://aluejaymparisto.journal.fi/article/view/64712.