Bäcklund, Pia, ja Kirsi Pauliina Kallio. 2012. ”Poliittinen Toimijuus Julkishallinnon Lapsi- Ja Nuorisopoliittisessa Osallistumisretoriikassa”. Alue Ja Ympäristö 41 (1):40-53. https://aluejaymparisto.journal.fi/article/view/64715.