Ibert, Oliver. 2012. ”Tiedon Jalostaminen Tilassa Ja Ajassa”. Alue Ja Ympäristö 41 (1):142-43. https://aluejaymparisto.journal.fi/article/view/64728.