Heikkilä, Elli. 2012. ”Somalien Ja venäläisten Asumistoiveet Etnisen Segregaatiokehityksen Valossa”. Alue Ja Ympäristö 41 (1):145-47. https://aluejaymparisto.journal.fi/article/view/64731.