Salminen, Jarkko. 2013. ”Tila Symbolisen Kamppailun Kohteena: Tapaus Ideapark”. Alue Ja Ympäristö 42 (1):25-36. https://aluejaymparisto.journal.fi/article/view/64765.