Santaoja, Minna, ja Tampereen yliopiston liepeiden lounaskol . 2018. ”Normipaikka, Normiaika. Miten Ympäristöorientoituneiden Tutkijoiden Lounasvalinnat Muodostuvat”?. Alue Ja Ympäristö 47 (2), 59-65. https://doi.org/10.30663/ay.75026.