Santaoja, Minna, ja Tampereen yliopiston liepeiden lounaskol . 2018. ”Normipaikka, Normiaika. Miten ympäristöorientoituneiden Tutkijoiden Lounasvalinnat Muodostuvat?”. Alue Ja Ympäristö 47 (2):59-65. https://doi.org/10.30663/ay.75026.