Haapasalo, Timo. 2020. ”Antroposentrismistä Ekosysteemiseen Ajatteluun? : Diskurssianalyyttinen Tutkimus kalastuslainsäädännön Tavoitteiden Muutoksesta”. Alue Ja Ympäristö 49 (1):87-104. https://doi.org/10.30663/ay.82460.