Salmi, Asta, Elina Karttunen, ja Anne Quarshie. 2019. ”Luonnon monimuotoisuuden huomioivat toimitusketjut ja luontopohjaiset ratkaisut: Katsaus nykytutkimukseen”. Alue ja Ympäristö 48 (2):38-54. https://doi.org/10.30663/ay.83361.