Hyvärinen, Pieta. 2020. ”Sienestystä Pohjoisilla Puupelloilla: Metsien Moninaiset Taloudet Ja Plantaasiosentrismin Ongelma”. Alue Ja Ympäristö 49 (2):22-43. https://doi.org/10.30663/ay.97101.