Pyy, Ilkka, ja Ari Lehtinen. 2021. ”Moninainen Kaupunki Ja Symmetrisen Utopia: Tapaustutkimus Joensuusta”. Alue Ja Ympäristö 50 (1):49-69. https://doi.org/10.30663/ay.97619.