Ainalinpää, E. (2021) ”Viheralueet: pölyttäjähyönteisten turva vai tuho? Kimalaisten kasvikäynnit eri tavoin hoidetuissa elinympäristöissä”, Alue ja Ympäristö, 50(1), ss. 28–48. doi: 10.30663/ay.102940.