Lyytimäki, J. ja Pihkala, P. (2021) ”Pitääkö vaieta, saako syyllistää? Tutkijan asemoituminen kestävyysviestinnässä”, Alue ja Ympäristö, 50(2), ss. 186–192. doi: 10.30663/ay.107704.