Huttunen, S. ja Rekola, A. (2021) ”Reilu siirtymä, ekologinen solidaarisuus ja kestävyysmurroksen mahdollisuus”, Alue ja Ympäristö, 50(2), ss. 154–164. doi: 10.30663/ay.109042.