Tiikkainen, O., Pihlajamaa, M. ja Åkerman, M. (2021) ”Tulosperusteiset rahoitussopimukset osana transformatiivista ympäristöpolitiikkaa: Jännitteiset kehykset Ravinne-EIB:in valmistelussa”, Alue ja Ympäristö, 50(2), ss. 28–49. doi: 10.30663/ay.109051.