Nisula, R. ja Salmi, A. (2022) ”Puurakentamisella kestävyyttä: Analyysi verkkokeskustelujen kuluttajanäkemyksistä”, Alue ja Ympäristö, 51(1), ss. 79–94. doi: 10.30663/ay.109144.