Toivanen, T., Vadén, T., Majava, A., Järvensivu, P., Lähde, V. ja Eronen, J. T. (2021) ”Teollinen murros ekohyvinvointivaltiossa: Mitä teollisuuden vähähiilitiekartat kertovat suomalaisen kestävyysmurroksen edellytyksistä?”, Alue ja Ympäristö, 50(2), ss. 8–27. doi: 10.30663/ay.109701.