Kohvakka, M. (2022) ”Kolme näkökulmaa maakuntien liittojen tilalliseen orientaation 1990-luvulla ja 2000-luvun alussa”, Alue ja Ympäristö, 51(1), ss. 40–62. doi: 10.30663/ay.111211.