Saastamoinen, U., Paloniemi, R., Lehtiniemi, H., Oinonen, I. ja Närhi, J. (2022) ”Ekologinen siirtymä ja valtasuhteiden muutos: Helmi-elinympäristöohjelman vaikutusten arviointi osana biodiversiteettipolitiikan murrosta”, Alue ja Ympäristö, 51(1), ss. 147–163. doi: 10.30663/ay.113899.