Laako, H. (2023) ”Erämaiden omimisesta häilyviin metsänreunakohtaamisiin: Selva Maya ekologisena rajamaana ja -vyöhykkeenä”, Alue ja Ympäristö, 51(2), ss. 65–85. doi: 10.30663/ay.119501.