Takala, T. (2023) ”Monitavoitteisuuden sumentavuus ja agonismin vaikeus: Metsädiskurssihankkeen löydöksiä ja uusia tutkimussuuntia”, Alue ja Ympäristö, 51(2), ss. 124–134. doi: 10.30663/ay.120749.