Berglund, E. (2023) ”Metsätalous ja tietotalous kaupungistuvassa Suomessa: Kohti juurevampaa tarinointia pluriversaalin käsitteen avulla”, Alue ja Ympäristö, 51(2), ss. 135–144. doi: 10.30663/ay.121969.