Häyrynen, S., Mustonen, A. ja Salmivuori, E. (2023) ”Syrjäseudut siirtymässä: kestävyysmurroksen ja sen oikeudenmukaisuuden moninaiset tulkinnat periferiastrategioissa”, Alue ja Ympäristö, 52(2), ss. 99–120. doi: 10.30663/ay.130499.