Sorvali, J., Lyytimäki, J., Lähteenmäki-Uutela, A., Huttunen, S., Inkilä, E., Weckroth, M. ja Tuulentie, S. (2023) ”Reiluus puntarissa: Kuusamon tuulivoima- ja kaivossuunnitelmat alueellisina kestävyyskiistoina oikeudessa, mediassa ja mielipiteissä”, Alue ja Ympäristö, 52(2), ss. 67–88. doi: 10.30663/ay.137810.