Puupponen, A., Paloviita, A., Kortetmäki, T. ja Silvasti, T. (2016) ”Suomalaisen ruokaturvan ulottuvuudet. Sisällönanalyysi ruokaturvasta julkisissa asiakirjoissa”, Alue ja Ympäristö, 45(1), ss. 39-54. Saatavissa: https://aluejaymparisto.journal.fi/article/view/60681 (Viitattu: 8elokuuta2020).