Yli-Viikari, A. ja Lilja, T. (2016) ”Se metsä on täynnä kyyneleitäni. Luonnon hyvinvointimerkityksiä jäljittämässä”, Alue ja Ympäristö, 45(1), ss. 68–79. Saatavissa: https://aluejaymparisto.journal.fi/article/view/60683 (Viitattu: 14heinäkuuta2024).