Valkeapää, L. (2006) ”Käyttökelpoinen keskiaika: Historiakulttuuria nykypäivän Ulvilassa ja Raumalla”, Alue ja Ympäristö, 35(2), ss. 79–91. Saatavissa: https://aluejaymparisto.journal.fi/article/view/64300 (Viitattu: 7joulukuuta2023).