Ameel, L. ja Tani, S. (2007) ”Säröjä kaupunkitilassa: parkour”, Alue ja Ympäristö, 36(1), ss. 3-13. Saatavissa: https://aluejaymparisto.journal.fi/article/view/64306 (Viitattu: 6joulukuuta2019).