Peltola, T. ja Leskinen, L. (2009) ”Mies, kone ja metsä: Luonto metsäkoneyrittäjien työkäytännöissä”, Alue ja Ympäristö, 38(2), ss. 25–33. Saatavissa: https://aluejaymparisto.journal.fi/article/view/64387 (Viitattu: 28heinäkuuta2021).