Asikainen, E. (2011) ”Asukkaat lähiöluonnon osallisina”, Alue ja Ympäristö, 40(1), ss. 29-41. Saatavissa: https://aluejaymparisto.journal.fi/article/view/64496 (Viitattu: 15joulukuuta2019).