Tuomisaari, J. ja Peltola, T. (2011) ”Katsaus tiedon etnografioihin: Takametsien tietoyhteiskunta ja luonnonsuojelu”, Alue ja Ympäristö, 40(1), ss. 53–57. Saatavissa: https://aluejaymparisto.journal.fi/article/view/64498 (Viitattu: 27lokakuuta2021).