Silvasti, T. (2011) ”Riittääkö ruoka?”, Alue ja Ympäristö, 40(1), ss. 63-69. Saatavissa: https://aluejaymparisto.journal.fi/article/view/64500 (Viitattu: 8elokuuta2020).