Ikonen, H.-M. (2011) ”Kohtaamisia palvelutaloudessa”, Alue ja Ympäristö, 40(1), ss. 87–90. Saatavissa: https://aluejaymparisto.journal.fi/article/view/64506 (Viitattu: 27lokakuuta2021).