Lundman, R. (2012) ”Kaupunki leikkikenttänä: Kriittisen leikin ja kaupunkitilan vuorovaikutteisuus Turku365-taidehankkeessa”, Alue ja Ympäristö, 41(1), ss. 3-13. Saatavissa: https://aluejaymparisto.journal.fi/article/view/64712 (Viitattu: 6joulukuuta2019).