Bäcklund, P. ja Kallio, K. P. (2012) ”Poliittinen toimijuus julkishallinnon lapsi- ja nuorisopoliittisessa osallistumisretoriikassa”, Alue ja Ympäristö, 41(1), ss. 40–53. Saatavissa: https://aluejaymparisto.journal.fi/article/view/64715 (Viitattu: 27lokakuuta2021).