Ibert, O. (2012) ”Tiedon jalostaminen tilassa ja ajassa”, Alue ja Ympäristö, 41(1), ss. 142–143. Saatavissa: https://aluejaymparisto.journal.fi/article/view/64728 (Viitattu: 27lokakuuta2021).