Heikkilä, E. (2012) ”Somalien ja venäläisten asumistoiveet etnisen segregaatiokehityksen valossa”, Alue ja Ympäristö, 41(1), ss. 145–147. Saatavissa: https://aluejaymparisto.journal.fi/article/view/64731 (Viitattu: 27lokakuuta2021).