Tuulentie, S. (2012) ”Mökkeilyn monet maisemat”, Alue ja Ympäristö, 41(1), ss. 147–149. Saatavissa: https://aluejaymparisto.journal.fi/article/view/64732 (Viitattu: 27lokakuuta2021).