Mäkinen, T. (2012) ”Kalankasvatus ja kalojen suojelu”, Alue ja Ympäristö, 41(2), ss. 101-105. Saatavissa: https://aluejaymparisto.journal.fi/article/view/64756 (Viitattu: 8elokuuta2020).