Salminen, J. (2013) ”Tila symbolisen kamppailun kohteena: Tapaus Ideapark”, Alue ja Ympäristö, 42(1), ss. 25–36. Saatavissa: https://aluejaymparisto.journal.fi/article/view/64765 (Viitattu: 23syyskuuta2021).